نام کاربری: Ayda1365
تاریخ عضویت: 1400/03/23
امتیاز کاربر: 4,233
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

یه مادر اردیبهشتی شاغل،عاشق هنر و ورزش و یادگیری زبانم،از وقتی مادر شدم انگیزه و اراده ام چندین برابر شده و واسه همین روی رشد و بالا بردن سطح خودم کلی سرمایه گذاری کردم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود