دنیلا تریله

دنیلا تریله


دوره ها

2

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

19

نگاهی کوتاه به سوابق کاری و تحصیلی:

📌دنیلا تریله کارشناس ادبیات هنر و فلسفه از دانشگاه ژنو

📌کارشناس ارشد مطالعات سیاسی اروپایی

📌کارشناسی ارشد کوچینگ سیستمی

📌دکترای مشاوره فرا فردی و متافیزیکی از آریزونا

📌استاد دانشگاه پلی تکنیک میلان

📌استاد دانشگاه بروکسل

📌کوچ حرفه ای PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

📌استاد و طراح برنامه توانمند کردن دانشجوهای ارشد طراحی راهبردی در دانشگاه پلی دیزاین میلان

در دوره استادی 5 یکی از مهمان‌هابرای آموزش بودم👇

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود