محمد حافظی نژاد

محمد حافظی نژاد

"یک پدر و یک معلم" مدرس روش‌ها و فنون تدریس فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی نویسنده ی کتاب کلید‌های تدریس مبتکر روش‌های نوین ترکیب تکنولوژی و تدریس مشاور آموزشیِ مدرسین ،سخنرانان و مراکز آموزشی بزرگ کشور مدیر اولین وبسایت تخصصی در زمینه‌ی روش تدریس


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

12

من محمد حافظی نژاد هستم

هرگاه صحبت از روش‌های تدریس می‌شود یاد چند اسم می‌افتیم مثل روش تدریس سخنرانی، روش تدریس پرسش و پاسخ و …  شاید بدانید که بیش از 150 روش تدریس وجود دارد!

هدف ما صرفا آشنایی با این روش‌ها نیست. بلکه به کار بردن تعدادی از آن‌هاست. آن‌هم نه در یک چارچوب خاص بلکه هر شخص با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خودش و ترکیب روش‌های مختلف سبکی خاص برای خودش ابداع کند؛ و از تدریس لذت ببرد.

 

نگاهی کوتاه به سوابق کاری: 

نویسنده ی کتاب کلید های تدریس
مدرس برتر روش تدریس
نفر اول مدرسان آموزش خانواده در خراسان( الگویی تدریس)
سخنرانی در دانشگاه های بزرگ کشور،شریف و امیرکبیر و..

مدیر اولین وبسایت تخصصی در زمینه ی روش تدریس


 راه های تدریس با محمد حافظی نژاد 
آدرس کانال تلگرام: raveshtadris@

 آدرس سایت: https://raveshtadris.com
 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود