محسن شیروانی
نام کاربری: MOHSEN007
تاریخ عضویت: 1397/01/24
امتیاز کاربر: 161,364
تعداد افراد دنبال کننده: 52

من کی ام

دوستدار و مروج علم(ساینس)_علاقه مند به نوروساینس و عاشق کتاب

  قاطعیت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود