محبوبه رمضانیان
نام کاربری: Mahram61
تاریخ عضویت: 1397/02/24
امتیاز کاربر: 11,759
تعداد افراد دنبال کننده: 13

من کی ام

محبوبه رمضانیان هستم. بیشتر از ده ساله که در حوزه بازاریابی و فروش دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارم. تحصیلات من در حوزه میکروبیولوژی و به دنبال اون MBA دارویی است. هدفم آموزش بازاریابی و فروش محصولات و خدمات حوزه سلامت به روشی علمی و عملی و مهم تر از همه اخلاقیه.

محبوبه رمضانیان هستم. بیشتر از ده ساله که در حوزه بازاریابی و فروش دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارم. تحصیلات من در حوزه میکروبیولوژی و به دنبال اون MBA دارویی است. هدفم آموزش بازاریابی و فروش محصولات و خدمات حوزه سلامت به روشی علمی و عملی و مهم تر از همه اخلاقیه.

در حال حاضر معاون بازاریابی و بالینی شرکت پیک دارو و مدیر محصولات درمان زخم سوربکت از کشور سوئد هستم.


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود