نغمه الیاسی فرد

نغمه الیاسی فرد

من نغمه الیاسی فرد هستم ،مدرس و مشاور بهره وری شخصی موسس زنان حرفه ای مشاور و کوچ کسب و کار برای اطلاعات بیشتر به سایت naghmehelyasi.com مراجعه کنید


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

21

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود