پریسا پرتوی نیا
نام کاربری: PaPa
تاریخ عضویت: 1397/10/09
امتیاز کاربر: 8,079
تعداد افراد دنبال کننده: 12

PaPa تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

برنامه نویس نرم افزار. عاشق زندگی، کمک کردن به انسانها، یادگیری ،تدریس، سخنرانی، پیشرفت، شاد بودن، آشپزی و دامداری و مزرعه داری و ماهیگیری ...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود