بابک زاهدی
نام کاربری: babakzahedi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 100,312
تعداد افراد دنبال کننده: 92

من کی ام

برای ساختن دنیایی بهتر و موثرتر باید یاد بگیریم بهتر و زیباتر حرف بزنیم و من تلاشم ساختن دنیایی بهتر با درک این مسئله که سخن زیبای ما زمانی خریدار دارد که تمام وجود ما در شنیدن سخن و خواسته دیگران همراه باشد تا بتوانیم بیشتر و موثر تر از یک نفر باشیم zahedibabak.com

برای یاد دادن ابتدا باید خوب یاد گرفت و این یادگیری باید با پوست و خون ما عجین شده و در زندگی روزمره از این اصول پیروی کنیم . برای ساختن دنیای بهتری برای دیگران در ابتدا دنیای خود ما باید زیبا باشد تا بتوانیم برای دیگران چنین چیزی را متصور بشویم . برای کمک به دیگران ابتدا ما باید خودمان توانمند شویم  . برای بیشتر از یک نفر بودن در ابتدا باید یک نفر کامل بود سپس به کمک دیگران شتافت.

شما میتوانید با شماره 09366078886 و یا صفحه اینستاگرام babakzahedi1 و یا سایت من zahedibabak.com با من در ارتباط باشید.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود