هدی رحیمی
نام کاربری: hodabanoo
تاریخ عضویت: 1399/01/25
امتیاز کاربر: 586,757
تعداد افراد دنبال کننده: 97

من کی ام

زنی که عشق می دوزد، زنی که شعر می بافد. زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه، میان پختن و شستن، درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. خردورزی فرهیختگان بر کرانه ی قلم هایشان جلوه گر است. می نویسم شاید به اندازه یک میلی متر به فرهیختگی نزدیک تر شدم. موفق باشیم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود