نام کاربری: mohammadnasiripro
تاریخ عضویت: 1398/07/18
امتیاز کاربر: 2,304
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

محمد نصیری محقق و کارشناس ارشد سئو هستم و عاشق کوهنوردی در اتاقم (منظورم قله نوردی گوگل). وقتی که در اوج باشی هیچ چیز رویا نیست

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود