شهرام اسلامی

شهرام اسلامی


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

16

 محتوای کاربردی: 5 از 3 رای
 نحوه ارائه استاد: 5 از 3 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 5 از 3 رای

 

شهرام اسالمی )متولد 9 اسفند، 1346 )یکی از محبوب‌ترین روان‌درمانگران و مربیان زندگی در ایران است. او از آغاز فعالیت حرفه‌ا‌ی خود به پیشرفت‌های قابل توجهی درخصوص ارائه‌ی راه‌کارهای نوین روانشناسی دست یافته است. طراحی و اجرای برنامه‌ی هدف‌مند به‌منظور ارتقای هوش اجتماعی کودکان، یکی از آخرین اختراعات وی به‌شمار می‌رود که موجب توانمندی کودک در تعامالت اجتماعی می‌شود.

نگاهی کوتاه سوابق شغلی و تحصیلی شهرام اسلامی:
دکتری روانشناسی
عضو بنیان نخبگان ایران
مدیر برتر آموزش سال
دارنده ایزو آموزش از سوئیس
بنیانگذار هوش اجتماعی در ایران
بنیانگذار هوش اقتصادی کودک در ایران
بنیانگذار شخصیت پردازی کودک در ایران
مدیر موسسه شخصیت پردازی کودک

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود