زهرا السادات اسمعیل زاده حسینی
نام کاربری: user754
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 30,260
تعداد افراد دنبال کننده: 18

من کی ام

زهراالسادات اسماعیل زاده حسینی هستم تدریس می کنم وبه پیشرفت ورشددر زندگی تا وقتی زنده هستیم اعتقاد دارم . معتقدم هر یک ازاعضای خانواده مخصوصا مادر خانواده اگر رشد کندبر همه اعضای خانواده تاثیر دار .به خودم افتخار می کنم که هنوز در حال کار ویادگیری هستم . با تشکر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود