نام کاربری: user91907
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 35,152
تعداد افراد دنبال کننده: 20

من کی ام

مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی - به عنوان کوچینگ و مربی کلاس های جامع فن بیان و سخنرانی مجموعه بیشتر از یک

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود