وحید زمانی
نام کاربری: vahidzamani
تاریخ عضویت: 1396/12/19
امتیاز کاربر: 200,585
تعداد افراد دنبال کننده: 249

من کی ام

مدرس و محقق در زمینه عادت، مایندست، رشد فردی - کپی‌رایتر و نویسنده مقالات و کتاب‌های آموزشی 🌐 وبسایت من: vahidzamani.com

وحید زمانی هستم

مدرس، محقق و کوچ عادت و رشد فردی

و یک عاشق تولید محتوا، نویسندگی، کپی رایتینگ و ....


این ویدیوی جامع در مورد ترک عادات بد و ایجاد عادات خوب که به طور رایگان می‌تو‌نید ببینید:


صفحه اینستاگرام:

Instagram.com/vahidzamani7


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود